parada parowozów 2010, parada parowozów

 
WWW.PARADAPAROWOZOW.PL

W  ROKU 2012 PARADA PAROWOZÓW ODBĘDZIE SIĘ 28 KWIETNIA


 
 
....PARADA PAROWOZÓW 30 KWIETNIA 2011

PROGRAM PARADY PAROWOZÓW 
Piątek,  29 kwietnia

21:30

Rozpoczęcie programu - pokaz laserowy, a następnie FlyCube - niezwykłe show akrobatyczne połączone z Teatrem Ognia.

Grupa FLYCUBE powstała z fascynacji możliwościami ludzkiego ciała. (przede wszystkim akrobacjami wykonywanymi na dużej wysokości w powietrzu).

Spektakl charakteryzuje dynamiczny ruch, nagromadzenie elementów akrobatycznych, muzyka, żywiołowy taniec, energetyzujące popisy z ogniem. Zachwycają elementy napowietrzne spektaklu.

22:00

Pokaz parowozów - "Światło, dźwięk i para".
Jedyna w swoim rodzaju prezentacja parowozów zmieniająca parowozownię w magiczną scenę wypełnioną efektownymi, wielokolorowymi laserami, dymem i parą oraz muzyką.

NAGRANIE FILMOWE

23:00

Nocna sesja fotograficzna parowozów stojących na wachlarzu z wykorzystaniem kolorowych świateł.


Dzień Parady Parowozów, 30 kwietnia

W paradzie brały udział parowozy z Wolsztyna Pt47-65, Ol49-59, Ol49-7, Pm36-2

oraz gościnnie:

  • ze Skansenu w Chabówce Ty2-953, Ol 12-7 oraz 
  • Czech 477.043. 
  • Parowozy z Niemiec Reinsteigbahn 52 8177 i 52 8079 oraz LDC Cottbus 35 1019 i 18 201 nie przyjechały do Wolsztyna ze względu na duże zagrożenie pożarowe w Niemczech oraz defekt parowozu 18 201.

 

Ol12-7
.

Pt47-65
.
.

Pm36-2
.

Pm36-2

477.043, Pm36-2
.

477.043, Pm36-2

477.043, Pm36-2

477.043, Pm36-2
.

477.043, Pm36-2

477.043, Pm36-2

477.043
.

Pt47-65

Pt47-65

Ol49-7
.

477.043

Ol12-7, Ty2-953

Pt47-65
.

Pm36-2

477.043

Pm36-2
.

Pm36-2
.

Pm36-2
.

....

Parowozowe ciekawostki - Parada Parowozów więcej
Wersja do druku ver. 2011 -  pdf -  pobierz


 . .
7:45
odjazd
odjazd poc. 77201 "Retro 1" Wolsztyn - Stefanowo przyj. 8.07, parowóz: Ol12-7  [wagony retro -  przejazd ogólnodostępny - bilety do nabycia na terenie parowozowni i przed odjazdem na peronie] Przewoźnik - PKP CARGO S.A. 
8:49
przyjazd
przyjazd poc. 77202 "Retro 1" ze Stefanowa ( odj.8.30) na stację Wolsztyn. 
9:00
odjazd
odjazd parowozu Ty2-953 "luzem" do Leszna - na pociąg "Hefajstos"
. .
09:20
odjazd
odjazd poc. 77204 "Retro 2" Wolsztyn - Nowawieś Mochy przyj. 9.35, parowóz: Ol12-7  [wagony retro -  przejazd ogólnodostępny - bilety do nabycia na terenie parowozowni i przed odjazdem na peronie] Przewoźnik - PKP CARGO S.A.
10:12
przyjazd
przyjazd poc. 77207 "Retro 2" z Nowejwsi Mochy (odj.9.55) na stację Wolsztyn
. .
10:30
przyjazd
przyjazd poc. "Reinsteigbahn" relacji Berlin - Wolsztyn prowadzonego lokomotywami w trakcji   podwójnej lok. 52 8177 (lok. ciągnąca) oraz  52 8079 + 10 wagonów . [lok. i wagony organizatora - Traditionszug Berlin + Rennsteigbahn GmbH & Co. KG  - przejazd dla zamkniętej grupy turystycznej]. Przewoźnik - PKP CARGO S.A.
.
11:26
przyjazd
przyjazd poc. rozkładowy nr 77500/1 "Cegielski" relacji Poznań odj.8.55 - Leszno ( odj.10.29) - Wolsztyn prowadzonego lokomotywą trakcji parowej Pm36-2 + 9 wagonów [wagony Wielkopolski Zakład Przewozów Regionalnych - przejazd ogólnodostępny ]. Przewoźnik -  Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
. .
11:40
przyjazd
przyjazd poc. relacji Cottbus - Wolsztyn prowadzonego lokomotywami trakcji parowej 18 201 i 35 1019  [ parowozy wł. Towarzystwa LDC eV z Cottbus i DME Muzeum Darmstadt - Kranichstein] + 11 wagonów własności LDC Cottbus - przejazd dla zamkniętej grupy turystycznej]. Przewoźnik - PKP CARGO S.A.
. .
12:02
przyjazd
przyjazd poc. nr 67201 relacji Wrocław (odj.8.55) - Wolsztyn "Hefajstos" prowadzonego lokomotywami ST44 do Leszna i od Leszna Ty2-953 + 9 wagonów  [pociąg ogólnodostępny]. Przewoźnik - PKP Intercity.  Wyjazd z Wrocławia 8:55. Bilety 73zł (honorowane zniżki) do nabycia w kasie nr 15 na dworcu Wr Gł.
 . .
13:00 - 13:30
Uroczyste otwarcie Parady Parowozów
13:30 - 15:00
P A R A D A  P A R O W O Z Ó W
. ..
14:25
odjazd
odjazd parowozu 18 201 na obrotnicę do Leszna
. .
16:05
odjazd
odjazd poc. 77213 "Retro 3" Wolsztyn - Rakoniewice przyj. 16.19, parowóz Pm36-2  [wagony retro -  przejazd ogólnodostępny - bilety do nabycia na terenie parowozowni i przed odjazdem na peronie] Przewoźnik - PKP CARGO S.A. 
. .
17:00
odjazd
wyjazd poc. "Reinsteigbahn" relacji Wolsztyn - Frankfurt przyj. 19.34 - Berlin Schoeneweide [przejazd dla zamkniętej grupy turystycznej]. Przewoźnik - PKP CARGO S.A.
. .
17:10
odjazd
wyjazd poc. nr 76200 Hefajstos do Wrocławia lok. ST44  + skład IC - Przewoźnik  PKP Intercity.
. .
17:12
przyjazd
przyjazd poc. 77214 "Retro 3"  z Rakoniewic ( odj.16.55) na stację Wolsztyn
.
17:53
odjazd
wyjazd poc. nr 76502/3 relacji Wolsztyn - Leszno - Poznań przyj. 20.40 prowadzonego lokomotywą trakcji parowej Pt47-65 [wagony Wielkopolski Zakład Przewozów Regionalnych - przejazd ogólnodostępny]. Przewoźnik - Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
. .
18:00
odjazd
wyjazd poc. relacji Wolsztyn - Cottbus prowadzonego lokomotywami trakcji parowej 01 509 i 35 1019  + 11 wagonów LDC - przejazd dla zamkniętej grupy turystycznej]. Przewoźnik - PKP CARGO S.A.
UWAGA
Godziny odjazdu pociągów mogą ulec zmianie.
Bilety na pociągi RETRO będą sprzedawane na terenie parowozowni (Parowozowe Centrum Informacji - Towarzystwo Przyjaciół Wolsztyńskiej Parowozowni)
dzień przed paradą w gpodzinach od 18:00 do 21:00 oraz 
w dniu parady od godziny 8:30.
Tylko w razie wolnych miejsc bilety będą sprzedawane także w pociągach. 
Kasy biletowe na dworcu nie prowadzą sprzedaży biletów na te pociągi. Ilość miejsc na każdy pociąg jest ograniczona.
.
!!!
W s z y s t k i e  p o d a n e   d a n e  s ą  o r i e n t a c y j n e   i   m o g ą   u l e c   z m i a n i e 
Z a  e w e n t u a l n e  z m i a n y   a u t o r  s t r o n y   n i e   p o n o s i   ż a d n e j   o d p o w i e d z i a l n o ś c i ! 
.
.


Podczas Parady Parowozów będzie można kupić okolicznościowe wolsztyńskie dukaty z parowozami Pm36-2 oraz Ol49.

Dostępny będzie także album "Wolsztyn wciąż pod parą"

.


 
Dojazd do parowozowni od strony: Poznania, Nowego Tomyśla, Zielonej Góry, Leszna,
Plan Wolsztyna
Plan parkingów podczas Parady Parowozów.
Komórkowy przewodnik po Wolsztynie - zapisz adres w komórce mobi.wolsztyn.pl

 
STAN NA 26. KWIECIEŃ 2011
www.paradaparowozow.pl
 

O r g a n i z a t o r z y   z a s t r z e g a j ą   s o b i e   m o ż l i w o ś ć  z m i a n.
 

 
 
Inne ważne informacje:
    W związku z Paradą Parowozów dnia 30 kwietnia pojawią się utrudnienia w ruchu drogowym na przejeździe kolejowym koło parowozowni. W godzinach od 12:00 do 16:00 przejazd będzie zamknięty! Od strony Wschowy  wyznaczony będzie objazd do Wolsztyna przez Adamowo (tylko samochody osobowe) i Dąbrowa Stara, Dąbrowa Nowa oraz Wroniawy (dla samochodów ciężarowych). Odpowiednie oznakowanie objazdu będzie rozmieszczone również w mieście. 

    Dwa punkty medyczne zlokalizowane będą: karetka na placu po prawej stronie (od strony miasta) przed nastawnią WL oraz w biurze dyspozytora na terenie parowozowni. 

    Na terenie stacji i wzdłuż torów za przejazdem kolejowym wyznaczone będą taśmą miejsca dla publiczności. Organizatorzy proszą o niewychodzenie poza ogrodzony teren i zwracanie szczególnej uwagi na dzieci!!! Parowozy podczas parady będą przejeżdżały zaledwie kilka metrów od wyznaczonych sektorów. 
.
...
..
..
..
PARADA PAROWOZÓW 1993
PARADA PAROWOZÓW 1994
PARADA PAROWOZÓW 1997
.. .. ..
PARADA PAROWOZÓW 1999
PARADA PAROWOZÓW 2000
PARADA PAROWOZÓW 2002
.. . .
PARADA PAROWOZÓW 2003
PARADA PAROWOZÓW 2004
PARADA PAROWOZÓW 2005
. . .
PARADA PAROWOZÓW 2006
PARADA PAROWOZÓW 2007
PARADA PAROWOZÓW 2008
.
.
.
PARADA PAROWOZÓW 2009
PARADA PAROWOZÓW 2010.
.

Mp3, 32 sek, 530 kB


www.parowozy.com.pl  www.paradaparowozow.pl 
Copyright (c) by Wojtek Lis